Základné údaje o partnerstve - Malokarpatské partnerstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné údaje o partnerstve

Poloha: Slovenská republika, Trnavský kraj, okres Trnava
Rozloha: 337,12 km2
Počet obyvateľov: 22 478

O mikroregióne

Združenie Malokarpatské partnerstvo tvoria členovia z oblasti pod Malými Karpatmi, ktoré vytvárajú severozápadný lem tohto územia. Najvyšším bodom územia sú Záruby (768 m n.m.). Malokarpatské partnerstvo, o.z. združuje obce, podnikateľské subjekty a organizácie tretieho sektora. Rozprestiera sa v území, kde dominujú kvalitné pôdy a priaznivé klimatické podmienky vytvárajúce vysoký potenciál pre rozvoj poľnohospodárstva. Mnohé významné historické a kultúrne pamiatky, nachádzajúce sa v mikroregióne sú dôkazom bohatej histórie tohto územia. Turisticky obľúbené sú najmä: Smolenický zámok, Katarínka, hrad Dobrá Voda, Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči, pamätný dom Jána Hollého na Dobrej vode, zrúcanina hradu Ostrý Kameň, jaskyňa Driny a podobne.

Záujmové oblasti mikroregiónu

Malokarpatské partnerstvo sa vo svojej spoločnej integrovanej stratégii bude zaoberať predovšetkým otázkami a oblasťami:
1. Efektívny mikroregionálny manažment - návrh štruktúry a metodiky pre efektívne riadenie v mikroregióne.
2. Spoločné marketingové nástroje na podporu turizmu
- zameranie sa na spoločnú publicitu,  vytvorenie informačného portálu mikroregińu, ubytovacie služby a pod.
3. Zelený mikroregión
- opatrenia a aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, vypracovanie štúdií na obnoviteľné zdroje energie a podobne.
4. Sociálne služby
- vypracovanie štúdií a vytvorenie účinného mechanizmu v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky