Zloženie projektového tímu - Malokarpatské partnerstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zloženie projektového tímu

Kontakt

Projektový manažér -

Celková koordinácia tvorby integrovanej stratégie rozvoja, zvolávanie zasadnutí projektového tímu

Monitorovací manažér - Bibza Peter, Ing.

Príprava a monitoring implementácie integrovanej stratégie, zabezpečenie a kontola plnenia stanovených indikátorov, zvolávanie a riadenie monitorovacej komisie

Tel.: +421 910 363259
E-mail: bibza.peter@inmail.sk

Právny radca - Kurňavová Darina, JUDr.

Tvorba legislatívnych dokumentov, zabezpečovanie súladu aktivít mikroregiónu so slovenskou a európskou legislatívou

Tel.: +421 903 401423
E-mail: darinak@tt.psg.sk

Odborník na IT - Findrik Marián, Ing.

Návrh, zabezpečenie a transfer informačných technológií pre všetkých členov a partnerov mikroregiónu

Tel.: +421 905 589699
E-mail: admin@m-fit.com

Environmentalista - Púčik Vladimír, Ing

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa životného prostredia

Tel.: +421 903 430906
E-mail: obec@ruzindol.sk

Architekt - Šajtlava Michal, Ing.

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa architektúry a designu

Tel.: +421 905 973574
E-mail: michal.sajtlava@gmail.com

Regionálny manažér - Vysoký Ladislav, Ing.

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi, obnoviteľné zdroje energie

Tel.: +421 910 739083
E-mail: rupos@rupos.com

Regionálny manažér, marketing - Zárecký Pavol

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi, školstvo, pamiatky, kultúra

Tel.: +421 918 430310
E-mail: smolenice@smolenice.com

Regionálny manažér - Vitteková Anna, Mgr.

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi, školstvo, pamiatky, kultúra

Tel.: +421 918 476553
E-mail: starosta@bukova.sk

Regionálny manažér, marketing - Halaksa Martin

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi, veda, výskum a vzdelávanie

Tel.: +421 905 213777
E-mail: obec.kosolna@stonline.sk

Regionálny manažér - Genčúrová Marta

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi, školstvo, pamiatky, kultúra

Tel.: +421 905 234151
E-mail: starostka@trstin.sk

Regionálny manažér - Lopatková Jana

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi

Tel.: +421 907 284329
E-mail: butterfly.nahac@zoznam.sk

Regionálny manažér - Strakošová Michaela, Mgr.

Zabezpečovanie činností a aktivít týkajúcich sa konkrétnej oblasti mikroregiónu, komunikácia s miestnymi subjektmi, sociálna oblasť

Tel.: +421 903 703806
E-mail: ouzvoncin@stonline.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky