Napísali o nás... - Malokarpatské partnerstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Napísali o nás...

Pod Malými Karpatmi obce spoločne hľadajú nové aktivity

KÁTLOVCE - Využitie možností regiónu na voľnočasové aktivity, rozvoj cestovného ruchu, príprava spoločných projektov aj ďalšie činnosti si dali za spoločné ciele členovia združenia Malokarpatské partnerstvo, ktorí dnes na Obecnom úrade v Kátlovciach pri Trnave bilancovali svoje takmer ročné aktivity a zároveň riešili zámery združenia na ďalšie roky. Malokarpatské partnerstvo tvorí 21 obcí, ale tiež neziskové organizácie a podnikateľské subjekty z oblasti pod Malými Karpatmi. "Teraz najdôležitejšia otázka je, aby sme sa pripravili na možnosti, ktoré nám môže poskytnúť prostredníctvom fondov Európska únia aj iné krajiny," povedal pre agentúru SITA predseda združenia a starosta obce Dlhá Rudolf Braniša. Združenie má zámer pripraviť svojich členov na predkladanie ponúk svojich aktivít a propagovať ich možnosti. "Ministerstvo pôdohospodárstva už ohlásilo, že prostredníctvom projektov podporí viaceré sféry života na vidieku a je potrebné sa na tieto výzvy seriózne pripraviť," uviedol Braniša.

Spoločná stratégia obcí, spoločenských organizácií aj podnikateľských subjektov pod Malými Karpatmi oslovuje aj ďalšie subjekty a k 52 doterajším členom schválilo valné zhromaždenie dnes ďalších osem nových členov. Zástupca spoločnosti Solmus Juraj Pobjecký zo Smoleníc informoval nielen o zámeroch v rozvoji služieb pre cestovný ruch v obci Smolenice, ale predostrel starostom aj ďalším účastníkom rokovania plán vybudovať športovú akadémiu, kde chcú vytvoriť pre deti zo Smoleníc aj z ďalších obcí tohto mikroregiónu možnosti pre prípravu športových talentov. "U nás sa budú môcť pripravovať a reprezentovať budú svoju obec," konkretizoval nezvyčajnú ponuku.

Na rokovaní Malokarpatského partnerstva rezonovala aj otázka projektu Trnavskej náučnej cyklotrasy, do ktorého sa v uplynulom období zapojilo tiež niekoľko členov združenia Malokarpatské partnerstvo. Aj keď realizáciu tohto projektu, uchádzajúceho sa o finančné prostriedky z Európskej únie, zabezpečuje občianske združenie s podobnými cieľmi ako Malokarpatské partnerstvo, viacerí starostovia poukázali na problémy s jeho realizáciou, vzhľadom na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, kadiaľ by mala trasa prechádzať. Ako sa vyslovil Braniša, náučná cyklotrasa je pekná myšlienka, ale v podobe občianskeho združenia Trnavská náučná cyklotrasa ťažko zrealizovateľná. Aj preto Malokarpatské partnerstvo schválilo, aby členovia združenia nevyvíjali činnosť pre organizáciu Trnavská náučná cyklotrasa a zamerali sa na ciele odsúhlasené dnešným valným zhromaždením.

Zdroj: SITA 13.05.2008
Malokarpatské  partnerstvo chce propagovať región v okolí Trnavy

KÁTLOVCE - Už viac ako jeden rok tvorí v trnavskom regióne  päťdesiatdva subjektov, z toho dvadsať obcí, neziskový sektor  a podnikatelia, mikroregión Malokarpatské partnerstvo. Toto občianske združenie  (OZ) si dalo za cieľ spolupracovať predovšetkým pri propagovaní  oblasti pod Malými Karpatmi. Jeho záujmom je realizácia spoločnej  stratégie rozvoja, zhodnocovanie prírodného a kultúrneho dedičstva  regiónu v kontexte cestovného ruchu, vytváranie podmienok pre spoluprácu  pri rozvoji regiónu a účasť pri obnove vidieka na národnej  a európskej úrovni. Združuje viac ako 22 tisíc obyvateľov  a má rozlohu 337 km2. Najmenšou obcou je Borová s 368 obyvateľmi,  najväčšou Smolenice s 3263 obyvateľmi. Patria tam aj Trstín,  Lošonec, Dolné a Horné Orešany, Suchá nad Parnou, Ružindol,  Boleráz a Dobrá Voda.
Na dnešnom valnom zhromaždení  v obci Kátlovce členovia Malokarpatského partnerstva prijali  myšlienku predloženia projektov na čerpanie finančných prostriedkov  z eurofondov, určených pre rezort pôdohospodárstva. "Zatiaľ  to je iba v hrubých obrysoch, zozbierame podnety od jednotlivých  členov," povedal po skončení zasadnutia predseda OZ, starosta  obce Dlhá Rudolf Braniša. "Dôležité je byť v tomto ohľade  pripravenými, aby sme včas vedeli zareagovať na jednotlivé výzvy,"  dodal.
Malokarpatské partnerstvo chce zmapovať situáciu  u jednotlivých členov s tým, že bude registrovať možnosti  kooperácie obcí, napríklad v oblasti cestovného ruchu, i ich  potreby. "Pre nás je dôležitou okrem iného otázka riešenia  starostlivosti o seniorov, ale aj o talentovanú mládež v oblasti  športu a voľnočasových aktivít pre obyvateľov," uviedol Braniša.  Dnes do OZ vstúpili ďalšie štyri obce a štyri podnikateľské  subjekty.
Členovia OZ nadväzujú postupne vzájomné  kontakty pre realizovaní svojich obecných aktivít, na svojich  domovských webových stránkach popularizujú aktivity ostatných  členov Malokarpatského partnerstva. Záujem OZ je nadviazať  partnestvo aj s ďalšími mikroregiónmi, aj mimo Slovenska.

Zdroj: © TASR 13. 5. 2008  14:24:00


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky